Opleiding Levensintegratieproces (LIP)

aanmelding en meer informatie:

info@nelles-instituut.nl

 

Levensintegratieproces (LIP)   

               
‘Wat wil ik van het leven?’
Heb je er ooit aan gedacht deze vraag om te draaien?
‘Wat wil het leven van mij?’
Het LIP-bewustzijnsmodel van Wilfried Nelles en het opstellingenwerk stellen ons in staat helderheid in deze vragen te krij-gen. We laten de beweging van het leven in ons toe en stemmen ons er op af. In die afstemming ligt bovendien ons hoogste potentieel besloten.


Levensintegratieproces: mens, organisatie en maatschappij
Het levensintegratieproces, LIP, heeft vorm gekregen aan de hand van zeven stadia van bewustzijnsontwikkeling die Nelles o.a. heeft beschreven in zijn boek ‘Het leven kent geen weg terug’. Deze stadia hangen samen met de ontwikkelingsfasen in een mensenleven, maar zijn ook van toepassing op de ontwikkeling van organisaties en de samenleving waar we deel van uitmaken.
In het levensintegratieproces gaat het in de kern niet om de relatie tot familieleden, partners of collega’s, maar om de oprechte relatie met onszelf. Iets wat we in onze betrokkenheid bij onze omgeving en in de hectiek van ons dagelijks leven zo gemakkelijk over het hoofd zien.
In een LIP proces kijken we vanuit onze volwassen plek in het leven naar de eerdere levensfasen. Het begint met de ontmoeting tussen wie je nu bent en ‘je Zelf in de baarmoeder’. Vervolgens zien we onze ontwikkeling in de loop van de verschillende levensfasen: kindertijd, onze jeugd en de verschillende fasen van de volwassenheid tot aan de dood.

Fenomenologie
De basis van het werk is de kunst van ‘het zonder oordeel aanwezig zijn bij wat er is’: het fenomenologisch perspectief. In een opstelling willen we niets oplossen. Het doel is zich open te stellen voor dat wat zich aan ons laat zien, dat te erkennen en te integreren in onszelf. Als we de moed hebben om te zien wat er werkelijk in ons leven is geweest en dit te integreren, precies zoals het was, dan brengt dit ruimte, vrijheid en innerlijke rust.

Ervaringsjaar LIP in 2023
De grootste en belangrijkste problemen van het leven kunnen ook in 2023 niet worden opgelost, maar alleen ontgroeid. Dit ‘ontgroeien’ blijkt bij nader inzien een nieuw niveau van bewustzijn te vereisen. Er verschijnt een hoger of breder inzicht aan de horizon en door deze verruiming van je blik verliest het onoplosbare probleem zijn urgentie. Het wordt niet ‘opgelost’, maar verdwijnt als het geconfronteerd werd met een nieuwe en sterkere levenskracht.
Dit proces van bewustwording vraagt ontvankelijkheid en bewuste aanwezigheid. De beweging is gediend met stilte, ruimte en tijd om te rijpen. LIP wijst je de weg.

Programma en data 2023-2026

2e jaargang Ervaringsjaar 2023-2024
Het Ervaringsjaar bestaat uit 18 ervaringsdagen en is opgebouwd uit 6 modules van 3 dagen.
De modules staan ook als losse workshop open voor geïnteresseerden die willen kennismaken met LIP. In het Ervaringsjaar maak je kennis met het LIP-model en ga je ervaren hoe opstellingen en LIP werken.
7-9 juni 2024    Coen Aalders & Viviënne Lodder    LIP en spiritualiteit

3de jaargang Ervaringsjaar 2024-2026
Module 1: 26-28 april 2024
Module 2: 27-29 september 2024
Module 3: 14-16 maart 2025
Module 4: 13-15 juni 2025
Module 5: 3-5 oktober 2025
Module 6: 30 januari- 2 februari 2026

1ste jaargang Verdiepingsprogramma 2024-2026
Het eerste Verdiepingsprogramma zal starten in 2024. In deze 2,5 jarige leergang ga je de diepgang van LIP verkennen en zal ook meer theoretische en methodologische context van werken met LIP aan bod komen.          
Module 1:   21 - 24 november 2024   
Module 2:   23 – 26 januari 2025
Module 3:   8 - 11 mei 2025: Malte Nelles


Contact
Voor inhoudelijke informatie over ons aanbod, maar ook voor praktische informatie over prijzen en aanmelding verwijzen we graag naar onze website www.nelles-instituut.nl

Met vragen kunt u ons ook gerust mailen of bellen:
Email: info@nelles-instituut.nl
Tel.nr:  06 111 91 360

We heten u graag welkom bij het Nelles Instituut Nederland.

Met hartelijke groet,
Viviënne Lodder en Coen Aalders