Opleiding Levensintegratieproces (LIP)

aanmelding en meer informatie:

nellesinsituutnl@gmail.com of vivienne.lodder@gmail.com

 

‘Wat wil ik van het leven?’ Heb je er ooit aan gedacht deze vraag om te draaien?

‘Wat wil het leven van mij?’

Het LIP-bewustzijnsmodel van Wilfried Nelles en het opstellingenwerk stellen ons in staat helderheid in deze vragen te krijgen. We laten de beweging van het leven in ons toe en stemmen ons er op af. In die afstemming ligt bovendien ons hoogste potentieel besloten.

 

Levensintegratieproces: mens, organisatie en maatschappij

Het levensintegratieproces, LIP, heeft vorm gekregen aan de hand van zeven stadia van bewustzijnsontwikkeling die Nelles o.a. heeft beschreven in zijn boek ‘Het leven kent geen weg terug’. Deze stadia hangen samen met de ontwikkelingsfasen in een mensenleven, maar zijn ook van toepassing op de ontwikkeling van organisaties en de samenleving waar we deel van uitmaken.

In het levensintegratieproces gaat het in de kern niet om de relatie tot familieleden, partners of collega’s, maar om de oprechte relatie met onszelf. Iets wat we in onze betrokkenheid bij onze omgeving en in de hectiek van ons dagelijks leven zo gemakkelijk over het hoofd zien.

In een LIP proces kijken we vanuit onze volwassen plek in het leven naar de eerdere levensfasen. Het begint met de ontmoeting tussen wie je nu bent en ‘je Zelf in de baarmoeder’. Vervolgens zien we onze ontwikkeling in de loop van de verschillende levensfasen: kindertijd, onze jeugd en de verschillende fasen van de volwassenheid tot aan de dood.

 

Fenomenologie

De basis van het werk is de kunst van ‘het zonder oordeel aanwezig zijn bij wat er is’: het fenomenologisch perspectief. In een opstelling willen we niets oplossen. Het doel is zich open te stellen voor dat wat zich aan ons laat zien, dat te erkennen en te integreren in onszelf. Als we de moed hebben om te zien wat er werkelijk in ons leven is geweest en dit te integreren, precies zoals het was, dan brengt dit ruimte, vrijheid en innerlijke rust.

 

Basisopleiding 2022

In 2022 biedt het Nelles Instituut Nederland een basisopleiding van 18 dagen aan.

De modules van de opleiding zijn ook als losse workshops te volgen.

Deze workshops maken deel uit van de basisopleiding LIP maar staan open voor geïnteresseerden die willen kennismaken met LIP maar die (nog) niet de hele opleiding willen volgen.

 

Agenda

2-4 september 2022: Coen Aalders & Viviënne Lodder - LIP en leiderschap,

18-20 november 2022: Wilfried Nelles - LIP en liefde en relatie,

17-19 februari 2023: Malte Nelles - LIP en spiritualiteit.

 

Begeleidingsteam

Naast Coen Aalders en Viviënne Lodder zijn Wilfried Nelles, Malte Nellles (www.nellesinstitut.de) en Inge Land (www.ingeland.nl) betrokken en leveren zij hun bijdrage aan onze basisopleiding en workshops.

 

Voor inhoudelijke informatie over de basisopleiding en workshops, maar ook voor praktische informatie over prijzen en aanmelding verwijzen we graag naar onze website www.nellesinstitut.de/nl.

 

Vragen? Mail gerust naar nellesinsituutnl@gmail.com of vivienne.lodder@gmail.com.