zondag 6 september 14.00-16.00

Lezing door Anne-Marie van Raaij-Schouten

'Vaccinatie: waar een risico bestaat, moet keuzevrijheid blijven!'

toegang gratis, een vrije gave wordt zeer gewaardeerd!

aanmelding via email: beheer@hetleopoldskerkje.nl

(vanwege het beperkte aantal zitplaatsen, is aanmelding noodzakelijk)

 

Lezing door Anne-Marie van Raaij-Schouten,

voorzitter van de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken.

 

Vaccinatie: waar een risico bestaat, moet keuzevrijheid blijven!

Het onderwerp vaccineren is actueler dan ooit, nu men denkt in termen als: alleen een vaccin kan een einde maken aan alle beperkende ‘corona’ maatregelen. Voor een helder beeld zal eerst het huidige vaccinatiebeleid worden besproken, want de maatschappelijke druk om mee te doen aan het RVP is gebaseerd op o.a. deze twee aannames:

- vaccins werken goed en kinderziekten doormaken is uit den boze (zonder vaccinaties word je ziek, krijg je complicaties en ga je dood)

- vaccins zijn veilig (vaccinatieschade bestaat niet)

Als we kijken naar het verleden, zijn bij beide aannames grote vraagtekens te plaatsen. Vooral op het gebied van veiligheid ontbreken deugdelijke onderzoeken én er zijn bewijzen dat jaarlijks kinderen grote schade oplopen, tot en met overlijden aan toe.

In deze lezing behandelt Anne-Marie van Raaij-Schouten enkele belangrijke gebeurtenissen uit het verleden, die hebben geleid tot het huidige vaccinatiebeleid, waarbij de gevolgen van het doormaken van een (kinder-)ziekte worden overdreven en de effecten van vaccinaties worden gebagatelliseerd. Hoe kunnen we hier een positieve wending aan geven en hoe verhoudt zich dit tot een Covid-19 vaccin?