Ons doel is om deze mooie ruimte, die tot verinnerlijken uitnodigt, tot een verbinding- en ontmoetingsplek te laten groeien, waardoor mensen geïnspireerd worden om hun eigen droom waarheid te laten worden en die te kunnen vormgeven.

Wij streven ernaar het Leopoldskerkje tot een plek te maken waarin wij en jullie elkaar inspireren en ontmoeten:

we willen een fundament creëren, waardoor mensen worden gestimuleerd meer in zichzelf te gaan geloven en vanuit hun hart en hun droom te leven, voorbij aan oude overtuigingen, beperkingen en principes. 

Waar je ook vandaan komt en waar je nu ook staat in het leven, de mogelijkheid om nog meer verbinding makend te leven en te werken is er altijd.

 

Wees welkom!