lezing 'inzichten in de corona pandemie'

door Frans Verstappen

bijdrage: €7,50

aanmelden via email: beheer@hetleopoldskerkje.nl

(duidelijk aangeven voor welke datum wordt aangemeld!)

 

Frans Verstappen (arts / fysiologie) houdt een lezing over de coronapandemie:

de corona pandemie heeft het dagelijks leven op zijn kop gezet: het is nu oktober 2020 en de toekomst is nog steeds onzeker, ondanks het voortschrijdend inzicht. In deze lezing worden de sleutelonderdelen van de pandemie toegelicht, zodat enig inzicht ontstaat in de mogelijke ontwikkelingen.

Deze lezing wordt letterlijk toegelicht met afbeeldingen en filmpjes, zodat een duidelijk beeld van de gepresenteerde kennis en inzichten wordt verkregen. De inhoud betreft alle aspecten van de coronapandemie zoals die via de media verschijnen. Onderwerpen zijn:

- wat is een virus en hoe gedraagt het zich?

- het Covid-19 virus wordt vergeleken met griepvirussen en diverse andere bekende virusaandoeningen zoals pokken en polio,

- de ziekteverschijnselen van de corona infectie en de restverschijnselen (traag herstel),

- de verspreiding van het virus en de maatregelen hiertegen waaronder de lockdown,

- de vaccinatie tegen Covid-19.

Na elk onderwerp is er gelegenheid om vragen te stellen.

 

Gezien de coronamaatregel van maximaal 30 personen zijn er 4 gepland in de maand november:

woensdag 4 om 19.30 uur, vrijdag 13 om 14.00 uur, vrijdag 20 om 19.30 uur en donderdag 26 om 14.00 uur. 

Vanwege de beperking van het aantal personen is het noodzakelijk een aanmeldingsprocedure te hanteren op volgorde van het aanmeldingstijdstip. De aanmelding gaat via email naar: beheer@hetleopoldskerkje.nl (Paul Wolters).

De kosten van €7,50 dienen bij binnenkomst te worden voldaan.

Bij de kosten is een kop koffie of thee in de pauze inbegrepen.