zondag 22 november 14.00 - 16.00

lezing door Bo Baden over vitamine B12 tekort

bijdrage €10,- (inclusief koffie en thee)

aanmelding via email: bobaden@ziggo.nl

 

Vitamine B12 ervaringsdeskundige en B12 coach Bo Baden, uit Bergen NH, zal in deze speciale Vitamine B12 lezing, specifiek ingaan op de bijzondere aspecten van de huidige 'Verborgen Volksziekte', vitamine B12 tekort.

En wat je daar op simpele, effectieve én betaalbare wijze aan kunt doen. Met vele positieve voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de laatste 9 jaar. Er is ook de gelegenheid om al je B12-vragen te stellen. Of om te delen wat jouw ervaring is met een Vitamine B12 tekort. Het wordt sowieso een hele gezellige en lichtvoetige middag! Je bent hierbij van harte uitgenodigd!

 

Minimaal 1,6 miljoen ‘nuchtere, aardse’ Medelanders, van jong tot oud, hebben op dit moment, zonder dat ze dat vaak weten, te maken met de negatieve impact op hun gezondheid van een niet (h)erkend, of niet goed behandeld (!) Vitamine B12-tekort. De lijst met mogelijke symptomen van een B12 tekort, zowel lichamelijk als ook psychisch, is bijna ongeloofwaardig lang. Dat heeft te maken dat een B12 tekort de individuele mens treft op zijn of haar specifieke inherente 'zwakke plekken', in zijn of haar lijf en/of psyche.

In die grote groep van 1,6 miljoen Medelanders met een B12 tekort, vinden we opmerkelijk genoeg óók veel zogenoemde “Hoog Gevoelige Personen” (HSP-ers) en/of mensen die veel met 'spiritualiteit' en innerlijke groei bezig zijn.

Zij kampen de laatste jaren vaak met intense vermoeidheid, vreemde tintelingen of juist een verdoofd gevoel in ledematen, benauwdheid op de borst; duizeligheid; psychisch en emotioneel uit balans zijn; zij hebben onvoldoende weerstand en weerbaarheid, kunnen niet meer goed tegen druk; kampen veelal met burn-out, zijn extra hoog gevoelig geworden voor licht, geluid, mensen, voedingstoffen, etc., etc.

 

En dat komt mede allemaal door een mysterieuze diepgaande 'verbouwing' van het lichaam die met name sinds 21-12-2012 (Maya kalender 'voorspelling') in volle gang is gezet. Die interne 'verbouwing' vraagt namelijk extra veel B12. En als je dat dan op de juiste, hoog gedoseerde wijze geeft, met speciale B12 zuigtabletten, volgens een belangrijke ontdekking van arts Hans Reijnen, zie je in de meeste gevallen binnen 1 à 2 maanden (hele) positieve resultaten. Niet zelden is er dan zelfs sprake van een gerevitaliseerde 'herstart'..

 

Meer info: www.vitamineb12tekort.nl en www.vitamineb12nu.nl