themadagen Germaanse Geneeskunde

6 zondagen van 14.00 - 17.00 uur

door Nik Laansma

bijdrage: €30,- per keer

aanmelden: nik.laansma@alltalent.nl

 

Mensen worden ziek! Dat hoort bij gezond-zijn!

Stel je voor dat het woord 'ziekte' wordt vervangen door 'genezingsproces'. Dan komen we wel iets dichter bij die waarheid.

 

Wat wij ervaren als ziekteklachten zoals bv. pijn, koorts, zwelling, ontsteking, jeuk, hoesten, diarree, is slechts een fase, een onderdeel van een enorm complex, fysiologisch 'programma' in ons lichaam.

Dit proces heeft als doel ons lichaam te ondersteunen tijdens ons verblijf op aarde. Elke cel in dier en mens bevat een blauwdruk om zich razendsnel aan te passen aan een plotselinge verandering in omstandigheden.

Voor een dier gaat het om letterlijke aanpassingen als reactie op een fysiek benarde situatie, zoals een energie spurt om te vluchten voor een roofdier of een verhoogde slijm productie in de keel of darm bij het inslikken van een onverteerbare botsplinter.

Een mensenlichaam reageert meer op plotse figuurlijke omstandigheden. Zoals een vermeende 'aanval' door een kritische opmerking of een doodsangst, die wij bijvoorbeeld kunnen ervaren bij het horen van een medische prognose (diagnoseshock).

 

Tot de ontdekking van Dr. Ryke Geerd Hamer waren we niet bewust van de complexe overlevingsprogramma's op cel- en weefselniveau of hoe onze psyche, hersenen en lichaamscellen als een holistisch organisme samenwerken.

Wij dachten dat ziekte een willekeurig reactie was op een aanval van buiten af, door bacteriën of virussen of schimmels. Of we dachten dat het lichaam zelf onvolmaakt was en 'ziek' werd.

 

WAT IS DIT PROCES EN WAT ZIJN DAN 'OVERLEVINGSPROGRAMMA'S'?

 

Vanaf 9 oktober wil ik je meenemen op een ontdekkingsreis door de kennis van de 5 biologische natuurwetten in 6 themadagen.

Ik nodig je uit om alvast voedsel voor de reis te verzamelen op www.learninggnm.com (dr Caroline Markolin beheert hier alle kennis die dr Hamer voor ons heeft ontdekt. Alle video's zijn nederlands ondertiteld) www.germaansegeneeskunde.nl (de nederlandtalige versie)

 

Nik Laansma

 

 

THEMADAGEN GERMAANSE GENEESKUNDE

 

zondag 9 oktober

Uitgebreide introductie van de vijf biologische wetten. De vijf biologische principes van de natuur die dr. Hamer voor ons ontdekte en de onlosmakelijke samenhang van die principes.

In de biologie gaat het om overleven, maar het is aan de mensen om het leven te overzien!

 

zondag 30 oktober

Thema: de derde biologische wet (het ontogenetisch systeem van tumoren). De evolutie van de kiembladen, endoderm, mesoderm en ectoderm en de verbonden hersengebieden. Hier ontdekken we de verschillende conflict thema's en betrokken organen, waarvan de meesten complex (uit verschillende kiembladen).

 

zondag 13 november

Thema: de vierde biologische wet (het ontogenetisch systeem van microben). De waarheid over onze geordende samenleving met microben: ons micro bioom.

 

zondag 4 december

Thema: processen van endoderme weefsels. Het oudste kiemblad, endoderm, staat hier centraal en daarmee al onze fysieke basisbehoeften: conflicten met betrekking tot ons fysieke bestaan komen onder de loep.

 

zondag 8 januari

Thema: processen van oud- en nieuw mesodermale weefsels. De weefsels die zijn ontstaan in de evolutie uit behoefte aan bescherming, stevigheid en mobiliteit. De conflicten met betrekking tot onze eigenwaarde komen onder de loep.

 

zondag 22 januari

Thema: processen van ectodermale weefsels. Het jongste kiemblad, ectoderm, staat hier centraal. Ectoderm kiemweefsel is ontstaan in de evolutie uit behoefte aan interactie, contact. Conflicten die voortkomen uit sociale contacten komen hier in het licht.

 

De themadagen zijn van 14.00 tot 17.00. De bijdrage is €30,- per deelnemer.

Alle themadagen zijn facultatief te volgen: je hoeft je niet aan te melden voor de hele reeks.

 

De uitgebreide introductie op 9 oktober is aanbevolen. Dit is de kennisbasis om verder te ontwikkelen met de vervolg-themadagen.

Zo zijn de derde en vierde biologische wet (30 okt en 13 nov) een verdieping op de introductie (9 okt) en de processen van endo, meso- en ectodermale weefsels een verdere verdieping op de derde en vierde biologische wet.

 

Vanaf nu kun je je aanmelden voor de uitgebreide introductie op 9 oktober door een mail te sturen aan nik.laansma@alltalent.nl.