zondag 28 mei 11.00-17.00

maandag 29 mei 11.00-17.00

expositie intuïtieve schilderijen van Marlies Gulikers
met bijbehorende gedichten van  Annemarie Gulikers

vrije toegang

 
Beeld en woord vinden elkaar:
hun zeggingskracht samengebracht in een nieuwe dimensie.
Deze kracht wordt door velen beleefd en spreekt tot 't hart.
we voelen ons verguld met onze samenwerking.
Annemarie draagt ook, als de bezoeker dat wenst, een door de bezoeker
gekozen gedicht persoonlijk voor.

u bent van harte welkom
28 en 29 mei, van 11.00 tot 17.00 uur, toegang gratis.

Gedicht bij het schilderij

Aardkorst

Al wat er is in ’s werelds rijk
Is kortstondig gegrond
in zand, leem of slijk

In elke grondsoort wordt voeding gevonden
Al wat leeft, is in aarde
licht en water verbonden

De ochtend doet stil ontluiken
De middag brengt tot volle bloei
Voleinding schenkt de avond

Innig dankbaar
Aan mijn Bestaansgrond

Gedicht:    Annemarie Gulikers
Schilderij: Marlies Gulikers