woensdagavond 19.30-21.30

driedelige lezingencyclus over 'de Menselijke Ziel'

door Dirk van Beek

bijdrage: vrije gave

aanmelden: d.vanbeek@emovisie.nl

 

Is het niet uiterst vreemd en tegenstrijdig dat de moderne mens veel weet over het lichaam en daaraan veel tijd, zorg en geld besteed terwijl de veel belangrijkere ziel een kwijnend bestaan lijdt? Temeer omdat er in de volkstaal nog steeds dagelijks naar de ziel wordt verwezen zoals “met hart en ziel” iets doen, “zielsveel” van iemand houden of “moederziel alleen zijn”. Ziekten en ongelukken vinden grotendeels hun oorsprong in onze ziel en diverse sprookjes en legenden gaan in symbooltaal over wat er zich in de ziel allemaal afspeelt.
Met name vanaf de periode die de Verlichting wordt genoemd maar die eigenlijk de verduistering zou moeten heten, is kennis over onze ziel langzaamaan volledig weggeëbd. Waar zit die ziel eigenlijk, waaruit is die samengesteld en wat is zijn functie? Betekenen de woorden ziel en bewustzijn hetzelfde? Heeft de ziel ook “voeding” nodig en is de ziel onsterfelijk of kun je hem/haar verliezen zoals in Goethe`s Faust? Waarom wordt er in opvoeding en onderwijs en met name in de moderne psychologie bijna geen enkele aandacht aan de ziel geschonken? Wat is de zingeving van ons leven en wat gaat er momenteel allemaal fout in de samenleving? Allerlei vragen en verschillende aspecten waarop deze lezingensessie een antwoord zal trachten te geven.  

 

Dirk van Beek heeft het internationale bedrijfsleven vaarwel gezegd en jaren geleden het besluit genomen om terug te keren naar zijn oorspronkelijke roeping om zich volledig te kunnen wijden aan de “andere” kant van ons menszijn. Via zijn stichting De Grote Omwenteling publiceerde hij artikelen (o.a. in het spiritueel-filosofische maandblad BRES) en geeft hij overal in het land interactieve lezingen over de menselijke ziel in al zijn aspecten.
Ditmaal in het serene Leopoldkerkje in Meerssen waar hij in de periode van medio januari tot medio april 2023 twee cycli van drie lezingen geeft over diverse onderwerpen aangaande de menselijke ziel. Als u een lezing mist in de eerste cyclus, kunt u die eventueel inhalen in de tweede serie.

 

De eerste bijeenkomst gaat over de bronnen van kennis en wijsheid over de ziel (o.a. de Bijbel en apocriefe boeken, Hermes Trismegistus, Lao Tzu, Socrates/Plato, Plotinus, Spinoza, theosofie, antroposofie, oude culturen en Jungiaanse psychologie). Tevens de basisfilosofie over de schepping van mens en natuur waarin de dood niet meer is dan de slaap van de ziel.

 

De tweede lezing gaat over de al duizenden jaren geleden ingezette bewuste aanval op de menselijke ziel die ervoor zorgt dat de mens niet leeft maar wordt geleefd. De duistere invloeden van de huidige eindtijd en het gevecht tussen God´s analoge schepping van verbinding, heelheid en eenheid en de Luciferiaanse digitale schepping van polarisatie en verdeeldheid. De derde lezing gaat over het levensbelang van waarom en hoe te werken aan en met de ziel in deze cruciale eindtijd waarin we allemaal worden afgeleid om dat vooral niet te doen.  

 

Iedere sessie van ongeveer 2 uur bestaat uit een presentatie voor de pauze en een interactieve sessie met vragen en antwoorden na de pauze. Een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten wordt op prijs gesteld maar is geen vereiste.
Om te weten hoeveel belangstellenden er zullen komen, wordt u vriendelijk gevraagd om u vooraf even aan te melden.

Sessie 1 vindt plaats op de woensdagavonden van 18 januari, 1 februari en 15 februari.

Sessie 2: op de woensdagavonden van 15 maart, 29 maart en 12 april.
Alle avonden beginnen om 19.30 en eindigen tussen 21.30 en 22.00.

 

Hopelijk tot ziens!